Компанийн соёл

Компанийн үнэ цэнэ:Ариун журам ба шударга байдал, шинжлэх ухааны хөгжил

Компанийн үндэс:Гайхалтай бүтээн байгуулалт, чанараар ялах, зочдод чин сэтгэлээсээ хандах, итгэлийг үндэс болгох

Хөгжүүлэх чиглэл:Harmony аж ахуйн нэгж, ажилчдын гэр

Зорилго:Урт насалдаг аж ахуйн нэгж, үндэсний брэнд байх

Мөрөөдөл ба эрэл хайгуул:Нийгмийн ололт амжилтыг хуваалц